Design för energieffektiv vardags årskonferens

Arrangör: Energimyndigheten och SVID
Digitalt
23 november 2023
09:00-12:00

För att lösa klimatutmaningen behövs nya smarta lösningar som gör det enkelt att leva energieffektivt och hållbart. Välkommen till en förmiddag där du får ta del av inspirerande presentationer inom energi, design och beteende.

Design för energieffektiv vardag är programmet som kombinerar energiforskning och utveckling med design och beteendevetenskap.

Programmet har en bred portfölj av projekt som tar fram kunskap, produkter, tjänster och affärsmodeller som ska göra det enkelt att leva hållbart – och påskynda omställningen till ett energi- och resurseffektivt samhälle.

Den 23 november klockan 9–12 håller programmet årskonferens och du får ta del av presentationer och resultat från projekt i programmet, intervjuer och diskussioner med projektledare och gästföreläsare.

Konferensen är kostnadsfri och hålls digitalt.

Mer information och kontakt

Design för energieffektiv vardag årskonferens 2023