Dialogmöte om kompetensförsörjning för elektrifieringen

Arrangör: Energimyndigheten
Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115, Stockholm eller digitalt
29 mars 2023
09:30-12:00

Energimyndigheten har fått i uppdrag att samordna en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifiering. Via ett dialogmöte vill vi nu få in inspel till uppdragets genomförande.

Anmälan är stängd. Ta del av presentationen som visades under mötet 

Om mötet

Kompetensbrist ska inte vara ett hinder för elektrifieringen och omställningen till ett fossilfritt energisystem. Energimyndigheten vill ge förutsättningar till samverkan mellan både privat och offentlig sektor så att vi tillsammans kan hitta en gemensam målbild.

Ledord för uppdraget är samarbete, samverkan och samordning. Omställningen har börjat, tillsammans kan vi nå ett fossilfritt Sverige.

Dialogmötet vänder sig till berörda aktörer från energibranschen, utbildningssystemet, berörda myndigheter och institut samt aktörer från andra relevanta branscher.  Under dialogmötet kommer du kunna lämna inspel på inriktningar för arbetet. 

Program 

08.30–09.30 Registrering och mingeltid

09.30–10.30 Inramning av uppdraget – möjligt att följa digitalt

10.30-12.00 Interaktivt dialogmöte – på plats

12.00–13.30 Mingellunch

Mer om uppdraget

Energimyndigheten fått i uppdrag att samordna en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen. Uppdraget utförs i direkt dialog med Affärsverket Svenska Kraftnät, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen och Trafikverket men ambitionen är att koordinera en bredare samverkan mellan alla relevanta myndigheter och branschaktörer.

Uppdraget löper under två år med förhoppning om att samordningsuppdraget skapar förutsättningar och synergier som ger positiva långsiktiga effekter. Ledord för projektet är samarbete, samverkan och samordning. Omställningen har börjat, tillsammans kan vi nå ett fossilfritt Sverige. 

Kompetensförsörjning för elektrifiering