Digitalt dialogmöte 2 om laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas

Arrangör: Energimyndigheten och Trafikverket
Digitalt
9 maj 2023
13:00-16:00
Du kan anmäla dig till alla tre dialogmötena i samma anmälan.

Andra dialogmötet handlar om scenarier och utbyggnad

Energimyndigheten och Trafikverket har ett gemensamt regeringsuppdrag att ta fram ett nationellt handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av ändamålsenlig publik och icke-publik laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon.

Dialogmöte 2 om scenarier och utbyggnad

En del av uppdraget rapporterades 1 februari 2023. Den delrapporten innehåller översyn av befintliga uppdrag, regelverk, statliga stöd och krav för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Fokus var på utmaningar med utbyggnaden och förslag på hur utmaningarna kan hanteras.

Här kan du ladda ner rapporten >>

Pratbubblor som dekoration

 

Välkommen med synpunkter och inspel till Dialogmöte 2

Energimyndigheten och Trafikverket bjuder in till tre digitala dialogmöten för att hämta in synpunkter och inspel. Det fortsatta arbetet har delats in i olika områden.

Det här mötet handlar om:

  • Regeringsuppdragets omfattning och översiktligt om pågående arbete
  • Vad samhällsekonomiskt effektiv och ändamålsenlig utbyggnad betyder
  • Hur teknisk och ekonomisk utvecking på längre sikt kan påverka utbyggnaden
  •  

Dialogmöte 1 - 9 maj, klockan 09.00 - 12.00
Samordning, ansvar och roller

Det mötet handlar om:

  • Regeringsuppdragets omfattning och översiktligt om pågående arbete
  • Hur samordningsfunktionen ska byggas upp
  • Om det finns behov av förändring av aktörers roller och ansvar

 

Dialogmöte 3 - 12 maj, klockan 09.00 - 12.00
Totalförsvar, krisberedskap samt vätgasens roll

Det mötet handlar om:

  • Regeringsuppdragets omfattning och översiktligt om pågående arbete
  • Vad vätgasens roll i transportsystemet är
  • Vilka konsekvenser elektrifieringen av vägtransporter kan ge på samhällets krisberedskap och totalförsvar