Effektarenan – smart bebyggelse och smarta byggnader

Arrangör: E2B2 - Energimyndighetens forskningsprogram
Digitalt
12 april 2024
09:00-11:45

Effektarenan är E2B2s mötesplats där vi sprider kunskap och de senaste forskningsnyheterna. I den här Effektarenan träffas vi digitalt och tar oss an utmaningen med digital transformation i bebyggelsens energianvändning och tillförsel. Hur ser nuläget ut, var är kunskapsfronten och inte minst - vad tror vi om framtiden?

Bebyggelsen behöver utformas i ett långsiktigt perspektiv samtidigt som den digitala utvecklingen är extremt snabb.

I E2B2 jobbar vi exempelvis med att utveckla verktyg som hjälper i olika beslutssituationer, oavsett om du är samhällsbyggare eller villaägare.

Vi bygger kunskap om effektiva styrsystem och möjligheter för mer automatiserade byggnader. Hur kan digitala stöd bidra till mer klimatsmart bebyggelse och bättre renovering? Och hur är det egentligen att bo i ett hus med smart teknik? 

På effektarenan om smart bebyggelse presenterar vi nya resultat och visar hur de kan nyttiggöras, vi bjuder in till samtal mellan experter, behovsägare och beslutsfattare.

Fullständigt program hos Effektarenan

Webbinariet är kostnadsfritt.