Forskarnytt: Elsparkcyklar och nudging-appar

Arrangör: Energimyndigheten
1 september 2023
10:00-11:30

Jobbar du med transportfrågor i en kommunal eller regional verksamhet? För fjärde året anordnar vi en serie webbinarier där forskare som fått stöd från Energimyndigheten presenterar sina resultat och slutsatser från olika transportprojekt. 

Syftet är att bidra till kunskapsöverföringen och skapa diskussion mellan forskare och det praktiska arbetet i kommuner. Vissa webbinarier kompletterar vi med kommunala projekt inom samma temaområde. Vid alla tillfällen finns chans att diskutera och ställa frågor.

Del 3: Elsparkcyklar och nudging-appar – verktyg för att bryta bildominansen

  • eSPARK - Utvärdering av elsparkcyklars roll i det fossilfria transportsystemet.
    Föreläsare: Frances Sprei, Chalmers tekniska högskola.
  • Mobility BPI – Digital nudging för minskad bilpendling på Gotland.
    Föreläsare: Ola Rynge, Nudgd AB.

Om projekten

Projektet eSPARK:
Det är fortfarande oklart vilken roll elsparkcyklar för uthyrning har i det fossilfria transportsystemet. Vilken riktning bör samhället ta och vilka verktyg ska användas? eSPARK-projektet försöker få svar på de frågor som diskuteras bland politiker, stadsplanerare och forskare. 

Digital nudging med Mobililty BPI:
Vad är digital nudging och hur kan det användas för att uppmuntra till hållbara resvanor? Den digitala tjänsten Smart Nudges Mobility, även kallad Resvana, ska uppmuntra till minskad bilpendling. Inom ramen för Energipilot Gotland används Resvana för att de anställda på Gotlandshem och Region Gotland oftare ska välja buss eller cykel.