Frågestund om laddinfrastruktur och tankinfrastruktur

Arrangör: Energimyndigheten och Trafikverket
Skype
22 september 2023
09:00-11:00
Anmälan sker på Trafikverkets webbplats

Välkommen 22 september till ett webbinarium med frågestund där vi presenterar preliminära slutsatser och åtgärdsförslag i regeringsuppdraget Handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas.

Elektrifieringen är en viktig del i transportsystemets klimatomställning där tillgång till fordon och utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas är centrala delar.

Energimyndigheten har tillsammans med Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett nationellt handlingsprogram för utbyggnad av laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon. Uppdraget gjorde en delredovisning till regeringen 1 februari 2023 och ska slutredovisas 1 november 2023.

Trafikverket och Energimyndigheten bjuder nu in till ett webbinarium med frågestund om aktuellt regeringsuppdrag. På webbinariet kommer preliminära slutsatser och förslag på åtgärder att presenteras.

Välkommen! 
Trafikverket och Energimyndigheten