Hållbar plastanvändning – en av lösningarna på (flera) stora samhällsutmaningar

Arrangör: Naturvårdsverket, Vinnova, Energimyndigheten, Formas och Svenskt vatten, tillsammans med de strategiska innovationsprogrammen RE:Source, LIGHTer och BioInnovation.
Digitalt
22 november 2023
08:30-10:00
Obegränsat antal platser

En mer hållbar användning av plast skulle kunna bidra till att lösa några av de samhällsutmaningar som vi står inför. På det här seminariet kommer vi visa på konkreta exempel på när detta går hand i hand och som även har blivit verklighet.

Vi kommer beröra frågor som produktion och konsumtion inom planetens gränser, klimat och biologisk mångfald, industrins konkurrenskraft och hälsa.

Vi kommer att få höra från projekt om hållbara lekytor, om plastfria korkar, pantsystem för återanvändbara matlådor och om lösningar för att minska spridningen av mikroplaster till dagvatten.

Välkommen!

Mer information och anmälan, Naturvårdsverket