Hur ökar vi takten för att bli ett energieffektivt samhälle inom bebyggelse?

Digitalt
17 januari 2023
13:00-16:00

Vi behöver din hjälp att identifiera varför lönsam energieffektivisering inom bebyggelse, transport och näringsliv inte sker i den takt som behövs. Under fyra tillfällen i januari och februari genomför vi tvärsektoriella fördjupade aktörsdialoger i syfte att gräva djupare i olika frågor. 

Framtiden är högelektrifierad. Omvärldsfaktorer såsom pågående klimatförändringar, en ny geopolitisk kontext och pågående utarmning av världens resurser kräver en hållbar systemomställning i högt tempo.

Här är din kunskap och dina erfarenheter viktiga.

Energieffektivisering kan många gånger vara en komplex planerings- och genomförandeprocess.

  • Hur påverkas den processen av organisations- och branschspecifika sammanhang, skeenden och beteenden?
  • På vilket sätt kan energieffektivisering möjliggöras i din organisations dagliga verksamhet och i strategisk affärsutveckling?
  • Vilken roll och vilka möjligheter ser varje organisation sig ha i det framtida energisystemet och i samspel med andra aktörer?

Tvärsektoriella fördjupade aktörsdialogor i januari och februari

Under fyra tillfällen under januari och februari genomför vi tvärsektoriella fördjupade aktörsdialoger i syfte att gräva djupare i just de här frågorna.

Observera att även om varje dialog utgår från ett fokus på en sektor så är det mötet mellan olika sektorsperspektiv och roller som kan bidra till att fördjupa nya och gemensamma insikter samt skapar kontakter.  

Du är varmt välkommen att bidra i en eller flera av dialogerna. 

Realisering av energieffektivisering nu och det framtida energisystemet   

Anmäl dig till respektive tillfälle nedanför.  

Dialogerna sker digitalt och genomförs med stöd av Länka Consulting.

Viktig information om antalet deltagare och tillfällen

Till varje aktörsdialog strävar vi efter tvärsektoriell representation samtidigt som vi utgår från specifika utmaningar och möjligheter i en av sektorerna. Varje aktörsdialog har 45-50 platser och genomförs interaktivt, även i mindre grupper. Det tvärsektoriella perspektivet är viktigt. Vi kommer därför att organisera grupperna så att det vid varje tillfälle finns representation från olika områden. Se till att anmäl ditt intresse snarast för att säkra en plats.

Bakgrund

Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att analysera en effektivare användning av energi, effekt och resurser i syfte att underlätta elektrifieringen. I arbetet kommer vi ta fram olika framtidsscenarier om samhällets energieffektiviseringspotential.