Aktörsdialog med utgångspunkt i städers roll, lokalt och regionalt