Innovation Fund Information Day

Digital
26 januari 2023

Den 26 januari arrangerar Energimyndigheten tillsammans med EUSME Support en informationsdag kring EU:s innovationsfond och fondens pågående utlysningar.

Om EU:s innovationsfond

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp.Fonden syftar till att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser.

Energimyndigheten är ansvarig för att informera svenska företag om möjligheten till att söka stöd från EU:s innovationsfond, och representerar även Sverige i fondens expertråd.

I april 2022 fick både Stockholm Exergi (Bio-CCS) och Vattenfall, SSAB och LKAB (Hybrit) stöd från fonden. Båda projekten har även fått stöd från Energimyndighetens program Industriklivet.