Kunskapslunch: Vägen mot klimatneutral bebyggelse

Arrangör: E2B2 - ett program från Energimyndigheten
Digitalt via Zoom
30 maj 2023
12:00-13:00

Välkommen till E2B2:s digitala kunskapslunch som handlar om klimatneutral bebyggelse.

Medverkar gör Erika Máta vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB, tillsammans med Lars Redtzer från Byggföretagen och Lena Hagert Pilenås från Boverket som kommer att samtala om vägen mot klimatneutral bebyggelse, om ny kunskap som behövs, vad näringslivet kan göra och hur regelverken kan främja utvecklingen.

Byggnadssektorn har identifierats som en sektor med stor påverkan på klimatet. Till år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det är därför viktigt att de val som byggnadssektorn gör blir så klimatsmarta som möjligt.

För att klara de höga klimatmålen behöver de använda sig av de mest effektiva och moderna lösningar som finns utvecklade globalt.

Innehåll

Med hjälp av internationella perspektiv tar Erika Máta tempen på svensk bebyggelse och ger förslag som accelererar omställningen.

Erika har nyligen genomfört ett projekt i E2B2 där hon som huvudförfattare av fördjupningskapitlet om byggnader i IPCC:s sjätte utvärderingsrapport, också har gjort en sammanfattning, analys och jämförelse för den svenska bebyggelsen och byggsektorn.

I den här kunskapslunchen delar hon med sig av de viktigaste resultaten från projektet!

Kunskapslunch: Vägen mot klimatneutral bebyggelse, delegia