Lösningar för energieffektiva byggnader och fjärrkyla i Kina

Arrangör: Energimyndigheten och Business Sweden
Teams/digitalt
12 april 2024
09:00-10:15

Välkomna på ett webbinarium där vi kommer att berätta om marknadspotentialen inom energieffektiviseringslösningar för byggnader och fjärrkyla i Kina.

Energimyndigheten och Business Sweden bjuder in till ett webbinar fredagen den 12 april, kl. 09:00 CET där vi fördjupar oss i de senaste trenderna i den kinesiska ekonomin, samt utforskar marknadsdynamiken och möjligheterna inom gröna byggnader och fjärrkyla.

Vi kommer att presentera resultaten från en färsk rapport där Business Sweden, på uppdrag av Energimyndigheten, har kartlagt möjligheterna inom energieffektiviserings-lösningar för byggnader och fjärrkyla. Vår förhoppning är också att få en tydligare bild över intresset och drivkrafterna hos svenska företag för att delta i tematiska aktiviteter under 2024/ 2025 tillsammans med Team Sweden i Kina.

Programinnehåll:

  • Få en inblick i hur utvecklingen av initiativ inom grönt byggande har skett, aktuella utmaningar och deras avgörande roll för att uppnå Kinas klimatmål. År 2020 stod Kinas bygg- och anläggningssektor för nästan hälften av landets energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Få kunskap om hur kinesiska städer arbetar för att uppgradera infrastrukturen och nå målen för minskad energiförbrukning.

  • Upptäck hur olika initiativ för fjärrkyla i Kina, främst marknadsdrivna men i allt större utsträckning även understödda av regionala utvecklingsplaner, skapar hållbara och effektiva kylningslösningar. Detta gäller framför allt i tätbefolkade stadsdelar som Central Business Districts (CBDs). Vi berättar om hur utvecklingen av fjärrkyla nu tar fart efter Kinas antagande av utsläppsminskningsstrategier.

  • Ett svenskt företag som har tagit sig in på den kinesiska marknaden delar med sig av erfarenheter – vilka är de främsta utmaningarna och möjligheterna de har stött på?

  • Vi visar upp Pioneer the Possible plattformen i Kina – en svensk verktygslåda för exportfrämjande och presenterar den preliminära främjarplanen för det svenska värdeerbjudandet inom energieffektiviseringslösningar för byggnader och fjärrkyla.

Säkra din plats genom att kontakta Judy Zhao, judy....@business-sweden.se
När anmälan är mottagen kommer du att få en Teams-inbjudan.