Nätverksträff om lagring av koldioxid

Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, 111 57, Stockholm
30 maj 2024
09:00-16:00
Endast fysiskt deltagande

Näringslivet har en viktig roll på vägen mot nettonollutsläpp till 2045 och därefter minusutsläpp. I Sverige går innovativa företag i bräschen för att minska sina koldioxidutsläpp genom CCS. Men de potentiellt stora volymer koldioxid som avskiljs måste också lagras någonstans.

I år bjuder nationellt centrum för CCS in till nätverksträff med temat geologisk lagring av koldioxid i Sverige och vårt närområde samt tillståndsprocesserna bakom dessa.

Under dagen kommer både nationella och internationella talare att berätta om bland annat policyutvecklingen på området, lagringspotentialen i vårt närområde och arbetet med att få till en lagringsplats i Sverige. Mellan föredragen finns goda möjligheter för nätverkande.      

– Vi märker hur intresset för CCS-frågorna ökar snabbt. Det finns ett starkt behov hos företag och organisationer att nätverka och utbyta kunskap med varandra. Genom myndighetens uppdrag att vara ett nationellt centrum för CCS kan vi erbjuda en plattform för det, säger Johanna Mossberg, avdelningschef för avdelningen för resurseffektivt samhälle på Energimyndigheten.

Anmäl ditt intresse senast 2 maj

Vill du delta i nätverksträffen? Välkommen att skicka din intresseanmälan senast 2 maj.

Intresseanmälan till nätverksträff 30 maj

Antalet platser är begränsade och maximalt 2 deltagare per organisation är tillåtet. Energimyndigheten kommer att tillämpa ett urval efter sista anmälningsdag för att på bästa sätt bidra till samverkan och kunskapsutbyte.

Agenda

09.00–09.45 Incheckning & nätverkande

09.45–11.10 Session 1 – Status i Sverige och vårt närområde

 • Välkomna! Moderator, Sara Davidsson och Energimyndigheten
 • Videohälsning, Generaldirektör Robert Andrén
 • Svenska statens roll i främjandet av koldioxidlagring, Johanna Mossberg, Energimyndigheten
 • Danska statens roll i främjandet av koldioxidlagring, Henrik Sulsbrück, Energistyrelsen
 • Norska statens roll i främjandet av koldioxidlagring, Bjørnar Gilje, Energidepartementet
 • Diskussion och frågor från publiken

11.10–11.30 Kaffepaus

11.30–12.15 Valbara pass

 • Regeringsuppdrag om geologisk lagring av koldioxid i Sverige, Sveriges Geologiska Undersökning
 • Dialogcafé om koldioxidlagring, Energimyndigheten
 • Extra mingel/paus

12.15–13.15 Lunch

13.15–14.20 Session 2 – Paneldiskussion

 • Välkomna tillbaka! Moderator Sara Davidsson
 • Hur får vi till stånd en geologisk lagringsplats under Östersjön? Lena Yotis, Sveriges Geologiska Undersökning David Langlet, Uppsala universitet Madeleine Svenberg, Svenskt Näringsliv Stefan Persson, Länsstyrelsen i Gotlands län
 • Diskussion och frågor från publiken

14.20–15.00 Valbara pass

 • Regeringsuppdrag om geologisk lagring av koldioxid i Sverige, Sveriges Geologiska Undersökning
 • Extra mingel/kaffepaus

15.00–15.45 Session 3 – Utblick i Europa

 • Välkommen till vår huvudtalare! Moderator Sara Davidsson
 • (TBC)
 • Diskussion och frågor från publiken. Videohälsning, Eve Tamme, Zero Emissions Platform

15.45–16.00 Avslutning

16.00–17.00 Valfritt mingel & nätverkande

+

Valbara pass - först till kvarn

Utöver gemensamma föredrag inkluderar årets agenda mer tid för nätverkande och samtal. Innan lunch kommer det erbjudas möjlighet för er att delta i ett dialogcafé där ni i grupp kan diskutera knäckfrågor kopplat till årets tema.

Dialogcafét är öppet med fri ingång och utgång, kom förbi i 5 minuter eller stanna hela passet.  

Har du i stället funderat på hur en seismisk undersökning på land går till? Eller kanske hur man genomför en marin kartering för att skanna av havsbotten?

Vid två tillfällen under dagen har ni möjlighet att lyssna till Sveriges Geologiska Undersökning som är på plats och berättar om sitt regeringsuppdrag att undersöka och utreda lämpliga platser för permanent lagring av koldioxid i Sverige.  

I år har sidoaktiviteterna ett begränsat antal platser utan föranmälan, vi tillämpar därför principen först till kvarn.

 

Energimyndighetens uppdrag

Energimyndigheten har i uppdrag att vara nationellt centrum för CCS-frågor. Den årliga nätverksträffen är ett viktigt forum för att utbyta kunskap och diskutera utmaningar och möjligheter för implementering av CCS i Sverige.

Energimyndighetens satsning på CCS

Följ våra uppdateringar om CCS

Prenumerera på nyhetsbrev om CCS