Nya områden för energiutvinning i havsplanerna

Arrangör: Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten
Teams
18 april 2023
13:00-14:30
Sista dag för anmälan: 14 april

Vilka nya områden kan bli aktuella att peka ut för energiutvinning i kommande havsplaner? Hur ser nästa steg i havsplaneprocessen ut? Det berättar Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten om på en digital informationsträff för berörda branscher och intresseorganisationer. 

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med åtta andra myndigheter peka ut nya områden som är lämpliga för energiutvinning till havs, som ett underlag för uppdatering av havsplanerna.

Den 31 mars redovisas uppdraget och på träffen den 18 april berättar vi mer om de utpekade områdena, intressekonflikter samt möjligheter och utmaningar för samexistens mellan havsbaserad vindkraft och exempelvis fiske eller försvar. 

Nästa steg i havsplaneprocessen

Rapporten från uppdraget om att hitta nya områden för energiutvinning kommer fungera som underlag för Havs- och vattenmyndighetens fortsatta arbete med att lägga fram ett förslag på nya havsplaner till regeringen (senast i december 2024).

Under hösten 2023 ska förslagen på nya havsplaner samrådas, och då har bland annat kommuner och branschorganisationer möjlighet att lämna synpunkter. Under informationsträffen berättar Havs- och vattenmyndigheten mer om nästa steg i processen och det vidare arbete med förslagen till nya havsplaner.  

Mer information

Nya områden för energiutvinning i havsplanerna