Sexårsutvärderingen av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities

Seminariet är digitalt. Länk skickas ut efter anmälan.
8 mars 2024
10:30-12:00

Välkommen att ta del av observationer och slutsatser från sexårsutvärderingen av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Syftet med de strategiska innovationsprogrammen är att hitta hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar, och att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft.

Sexårsutvärderingarna av programmen genomförs för att påvisa resultat och tidig effekt. De ska ge underlag för beslut om fortsatt finansiering samt bidra till utveckling av såväl program som programform. Utvärderarna lämnar även rekommendationer till programmen inför nästa etapp.

Under seminariet presenterar utvärderarna sina övergripande resultat, reflektioner och slutsatser.  

Utvärderingen som rapport hittar du här: Sexårsutvärdering av strategiska innovationsprogrammet Viable Cities | Vinnova

Anmälan

Du kan anmäla dig för att via knappen Anmälan för att få en påminnelse utskickad dagen innan. Men du kan även delta utan föranmälan: Delta i mötet via Teams

Om Viable Cities 

Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Programmet pågår till och med 2030. Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet för programmet och Kungliga Tekniska Högskolan är programvärd.

Mer om Viable Cities