Sweden Innovation Days

Arrangör: Energimyndigheten, Vinnova och Formas
Digitalt
20-21 mars 2024
13:00-20:00

Sweden Innovation Days är en kostnadsfri digital konferens med syfte att visa upp Sverige som innovationsland för grön omställning.

Nu arrangerar vi Sweden Innovation Days för fjärde gången, tillsammans med Vinnova och Formas.

Trots att Sverige är ett av världens främsta länder när det kommer till innovation behöver vi ständigt sträva efter att förbättra hur vi arbetar med innovativa lösningar, både strategiskt och praktiskt. Vi vill att andra länder ska välja Sverige som ett attraktivt innovationsland att samarbeta med.

Syftet med Sweden Innovation Days är att erbjuda aktörer en internationell arena för att sprida information, utbyta kunskap samt träffa internationella partners. Vår förhoppning är att många nya innovations- och affärssamarbeten skapas.

Oavsett om du är en startup, företag, arbetar inom offentlig sektor, civilsamhället, akademin eller en statlig myndighet, finns det något på detta evenemang för alla. Vi behöver alla vara med på innovationsresan!

Missa inte Sweden Innovation Days 2024!

Få mer information genom att fylla i dina kontaktuppgifter.

Sweden Innovation Days, 20-21st March 2024 (hos Vinnova)