Vägen mot klimatneutral bebyggelse – Effektarenan

Arrangör: E2B2, Energimyndigheten
Digitalt
30 november 2023
09:00-11:45
Anmälan stänger 29 november 2023 kl. 17:00

Effektarenan är E2B2:s mötesplats där vi sprider kunskap och de senaste forskningsnyheterna. I den här Effektarenan träffas vi digitalt och dyker in i utmaningen med klimatneutral bebyggelse. Vad är det egentligen? Hur kan vi nå dit?

Metoder, verktyg och mål

Vi besöker Växjö kommun som jobbar med att förverkliga målsättningar om klimatneutralitet, och får höra mer om E2B2-projektet som genomförts där, inom ramen för projektet Crossways i området Bäckaslöv. Tillsammans med experter diskuterar vi metoder och verktyg för att få till utsläppsminskningar tillräckligt snabbt.

Mot en minskad klimatbelastning

I E2B2 pågår nästan 150 projekt och flera av dem handlar om tidiga skeden av bygg- eller ombyggnadsprojekt, som är särskilt viktiga för att kunna styra mot minskad klimatbelastning sett över byggnaders livscykel som helhet.

Vi får också nya resultat som handlar om klimatberäkningar för renovering och ombyggnad vilket behövs för att kunna ta oss an utmaningen inte bara i nybyggnation utan också i det befintliga beståndet. Och vi får lära oss om de nya styrmedlet om klimatdeklarationer samt verktyg som kan öka renoveringstakten för stadsdelar och större områden.

Med utgångspunkt i sektorns planer och framtida behov och med en utblick till några internationella gäster samtalar forskare och branschaktörer tillsammans. Genom nya perspektiv och sammanhang blir forskningen lättare att använda.

Vi hoppas att du som deltar både ska bli inspirerad och lära dig ny kunskap som du har nytta av.

Program

Se program på Effektarenans webbplats