Webbinarium om ursprungsgarantier för el, gas, värme och kyla

Arrangör: Svenska institutet för standarder
Via Zoom
27 januari 2023
13:00-15:00

Välkommen att delta i webbinarium om en ny europeisk standard för ursprungsgarantier för el, gas, värme och kyla.

Den nya standarden, som tagits fram inom det europeiska standardiseringsorganet, CEN, innehåller krav på mätning, registrering, utfärdande, överföring och annullering av ursprungsgarantier. Standarden omfattar såväl el som gas, värme och kyla (tidigare har endast el omfattats). 

Förslaget, som är bindande och kommer påverka alla medlemsstaters lagstiftning, är just nu ute på remiss.

Var med och tyck till

I samband med remissrundan bjuder kommittén för Effektiv energianvändning, SIS/TK 558, in till ett webbinarium för att presentera förslaget och samla in synpunkter. 

Syftet med mötet är att kortfattat informera om förslaget, samt att få in eventuella synpunkter på det för att ta fram Sveriges röst till denna europastandard.

Energimyndigheten är med i kommittén och har bidragit till arbetet med standarden.

Läs hela förslaget och lämna synpunkter: 

Guarantees of Origin related to energy, Svenska institutet för standarder

Mer om webbinariet hos Svenska institutet för standarder:

Remisseminarium Ursprungsgarantier, Svenska institutet för standarder