Marknads- och nulägesrapporter

Energimyndigheten sammanställer rapporter om utvecklingen på energimarknaderna för el, olja, naturgas och biobränslen. 

Här hittar du våra rapporter som publiceras löpande.

+

Biodrivmedel och fasta biobränslen

Energimarknadsrapporten för biodrivmedel och fasta biobränslen täcker in både biodrivmedel för transporter och biobränslen för el- och värmeproduktion.

Marknadsbrevet publiceras en gång i månaden och redogör för marknadsutvecklingen med spotpriser för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs ett antal aktuella marknadshändelser.

+

Läget på de globala energimarknaderna

Energimyndigheten bevakar hela tiden läget på olje- och naturgasmarknaden. Vi bevakar också kolmarknaden samt marknaden för utsläppsrätter.

Lägesrapporten publiceras varannan onsdag. 

Läget på de globala energimarknaderna

+

Nuläget på elmarknaden

Varje månad sammanfattas läget på elmarknaden och beskriver de fundamentala faktorer som bestämmer utvecklingen av elpriset.

Nuläget på elmarknaden

+

Lägesbild över Sveriges energiläge

Månadsvis lägesbild över Sveriges energiläge.

Lägesbild över Sveriges energiläge

 

Prenumerera på Biodrivmedel och fasta biobränslen

Prenumerera på övriga marknadsrapporter

Hur ofta vill du bli uppdaterad