Prenumerera på marknads- och nulägesrapporter

Energimyndigheten sammanställer rapporter om utvecklingen på energimarknaderna för el, olja, naturgas och biobränslen. Vi ger även månadsvis ut statistik för stödet till solcellsinstallationer.

Hur ofta vill du bli uppdaterad