Marknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen

Energimarknadsrapporten för biodrivmedel och fasta biobränslen täcker in både biodrivmedel för transporter och biobränslen för el- och värmeproduktion.

Energimyndighetens månadsrapport har varit vilande sedan i maj 2017 men nu startar arbetet igen. Nystarten inleds april 2018 med en promemoria som beskriver biodrivmedelsmarknaden i nuläget.

Promemorian finns för nedladdning under rubriken Dokument.