Marknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen

Energimarknadsrapporten för biodrivmedel och fasta biobränslen täcker in både biodrivmedel för transporter och biobränslen för el- och värmeproduktion.

Marknadsbrevet publiceras en gång i månaden och redogör för marknadsutvecklingen med spotpriser för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs ett antal aktuella marknadshändelser.