Läget på energimarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen, juli 2020

Marknadsbrevet redogör för marknadsutvecklingen med spotpriser för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser.

I detta lite lättare sommarmarknadsbrev berättar vi bland annat om EU-kommissionens beslut om skattebefrielse för biogas och biogasol, Neste:s samarbete med McDonald’s och HAVI, om nya villkor på råvarusidan för fastbränslen samt affärer och investeringar i sågverksbranschen med pelletsintresse.

Redaktionen önskar en Glad Sommar då vi håller avstånden både i trafiken och på badstranden. Nästa marknadsbrev publiceras första veckan i september.

Rapporten i sin helhet hittar du under rubriken Dokument.