Läget på energimarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen, juni 2020

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om Energimyndighetens utlysning inom Biodrivmedelsprogrammet, om Gotlandsfärjan som nu delvis körs på biogas och om ett antal internationella biodrivmedelsprojekt. Vi berättar även om planer för ny biovärme, kraftvärme och pelletsproduktion, fall i spotpriset för pellets till Nordvästra Europa samt senaste nationella trädbränsle- och torvpriser.

Marknadsbrevet redogör för marknadsutvecklingen med spotpriser för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser. 

Rapporten i sin helhet hittar du under rubriken Dokument.