Läget på energimarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen, november 2020

I marknadsbrevet redogörs för marknadsutvecklingen med spotpriser för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser.

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om att Energimyndighetens drivmedelsrapport för 2019 publicerats, att Sverige får fortsatt godkännande för statsstöd till rena- och höginblandade biodrivmedel, planer för koldioxidbindning på olika sätt, nya möjliga flöden av råvaror samt dämpade nationella priser på pellets till små- och mellanskalan.

Rapporten i sin helhet hittar du under rubriken Dokument.