Läget på energimarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen, oktober 2020

I marknadsbrevet redogörs för marknadsutvecklingen för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser.

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om regeringens förslag för reduktionsplikten 2021–2030, en kommande premie för konvertering av konventionella bilar till biodrivmedelsdrift, avfallsimport från Italien, flera större bränder i fastbränslelager samt trädbränsle- och torvpriserna för årets andra kvartal.

Rapporten i sin helhet hittar du under rubriken Dokument.