Läget på energimarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen, september 2020

I marknadsbrevet redogörs för marknadsutvecklingen för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser.

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om EU-kommissionens planerar på inblandningskvoter för förnybart flygbränsle, Indonesiens överklagan till WTO gällande palmolja, en ny digital handelsplats för trädbränslen samt kraftigt minskade utsläpp från värmesektorn under årets första kvartal tack vare biobränslen.

Rapporten i sin helhet hittar du under rubriken Dokument.