De globala energimarknaderna

Analysavdelningen vid Energimyndigheten bevakar hela tiden läget på olje- och naturgasmarknaden. I syfte att utvärdera bränslebyten från naturgas till kol i Europa, bevakas också kolmarknaden samt marknaden för utsläppsrätter. Här hittar du sammanfattande lägesrapporter som tas fram varannan vecka och som publiceras på onsdagar.