Läget på de globala energimarknaderna - v 21, 2019

Oljepriserna fortsätter att stiga och har under de två senaste veckorna i genomsnitt legat kring USD71,3 per fat (Brent, M+1). Det är en kombination av ökade geopolitiska spänningar i Mellanöstern, oro över den globala ekonomin och pågående sanktioner på flera håll som bidrar till prisvariationerna.

Lägre temperaturer än normalt för årstiden har under de två senaste veckorna lett till en ökad gasanvändning i främst bostäder- och servicesektorn i Europa. Under förra veckan såg den nordvästeuropeiska marknaden också en relativt kraftig ökning i kraftsektorn till följd av bränslebyte från kol till naturgas då produktionsmarginalerna från gasproducerad kraft har varit goda som en konsekvens av ett lågt naturgaspris samt ett högt utsläppsrättspris.

Kraftpriset på den kontinentaleuropeiska kraftmarknaden har fortsatt hållit sig omkring EUR40 per MWh.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.