Läget på de globala energimarknaderna - v 27, 2019

Sedan förra marknadsbrevet har oljepriserna stärkts. Det är bland annat ökade spänningar mellan USA och Iran och lagerminskningar som har lett till höjda priser. Utfallet från helgens G20-möte i Japan har också stärkt priserna till följd av fortsatta förhandlingar mellan USA och Kina samt en fortsättning på den avtalade produktionsminskningen i OPEC+.

Narrativet om den välförsörjda europeiska naturgassituationen fortsätter och totala europeiska lager fortsätter att vara mycket höga. Priserna fortsätter dessutom att pressas av relativt starka leveranser från Ryssland, både från kontrakt och via försäljning på ESP. Denna veckan öppnade priserna något starkare, vilket dock sannolikt är en tillfällighet eftersom de prisförsvagande faktorerna som har pressat priserna under våren och sommaren i stort kvarstår.

Priserna på den kontinentaleuropeiska kraftmarknaden (M+1) har varierat mellan strax under EUR36 per MWh till strax under EUR38 per MWh. Låga gaspriser har vidare minskat produktionskostnaderna för gaskraft och således förbättrat dess marginaler ytterligare.

Kolpriserna har varit fortsatt låga den senaste tvåveckorsperioden och generellt hållit sig under USD50 per ton, medan priserna på utsläppsmarknaden har ökat de senaste två veckorna och som högst nått EUR27,4 per ton. Ökningen kan bland annat förklaras av en värmebölja över Europa som temporärt ökade kraftproduktionen från kol för kylning.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.

Detta är det sista marknadsbrevet innan sommaruppehållet. Vi återkommer den 28 augusti, då som vanligt med en sommarkrönika över de globala energimarknaderna. Vi önskar alla våra läsaren en härlig sommar!