Läget på de globala energimarknaderna - v 45, 2019

Oljepriserna har stärkts något under de senaste veckorna när marknaden försöker bedöma utkomsten av handelskonflikten mellan USA och Kina och kommande IMO-reglering från 2020. Samtidigt hänger den globala ekonomiska situationen som ett dämpande orosmoln. Marknaden kommer sannolikt också vara avvaktande inför mer information kring en eventuell förlängning av OPEC+ avtalet. Ett ordinarie möte i gruppen är planerat till början på december.

De europeiska gasmarknaderna fortsätter att vara välförsörjda, även om ryska och norska rörledda leveranser har minskat något till följd av de relativt låga spotpriserna. Samtidigt byggs det europeiska LNG-lagret upp ytterligare med goda LNG-leveranser och det faktum att flera tankfartyg med LNG ligger till havs och är tillgängliga för Europa vid rätt prissignal pressar priserna. I övrigt är vädret den avgörande faktorn för gasefterfrågan, och en oväntat kall period kan öka lageruttag och stärka priserna.

Priserna på den kontinentaleuropeiska kraftmarknaden har sjunkit något den senaste tvåveckorsperioden och elen har handlats för priser mellan EUR41,5 per MWh till EUR44,5 per MWh. Marginalerna för kolbaserad kraftproduktion har minskat.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.