Läget på de globala energimarknaderna - v. 7, 2023

I början av det nya året är energimarknaderna något lugnare jämfört med hösten 2022, stöttade av relativt milt väder och fortsatta flöden av rysk olja, trots sanktioner.

Naturgaspriset på den nordvästeuropeiska marknaden har i princip halverats jämfört med priset vid publiceringen av marknadsbrevet före jul, tack vare milda temperaturer som har hållit de europeiska lagren på ovanligt höga nivåer. Även med ytterligare en köldknäpp innan uppvärmningssäsongen 2022/2023 är slut ser det alltmer ut som att Europa kommer att klara av den här vintern trots låga flöden från Ryssland och med relativt god lagerfyllnad. Fokus flyttas nu istället mot den lagerinjicering som måste ske under sommaren inför nästa uppvärmningssäsong.

Även det europeiska kolpriset har sjunkit under 2023 till följd av välfyllda lager, förutom under en köldknäpp i januari.

Oljepriset har stigit något jämfört med förra publiceringen, till följd av en minskad oro för den ekonomiska utvecklingen och förväntningar på den kinesiska efterfrågan. Priset har också pendlat till följd av osäkerheter kring sanktionerna mot rysk olja. Hittills har den ryska exporten varit relativt hög, även om Ryssland har aviserat en produktionsminskning från mars.

För en sammanfattning av energimarknaderna under 2022:

Årskrönika 2022 – ett turbulent år på energimarknaderna