Läget på de globala energimarknaderna - v.51, 2022

Under de senaste veckorna har priserna på de globala energimarknaderna olja, naturgas, kol och utsläppsrätter gått ner. Här kommer en sammanfattning och rapport.

Oljepriset har varierat omkring USD80 per fat. Det är fortsatt framför allt den globala ekonomin och den kinesiska oljeefterfrågan som driver prisutvecklingen i nuläget.

Priserna på den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden har gått ner, det är framför allt mildare temperaturer och stort utbud på LNG till Europa som påverkat priserna. EU:s energiministrar nådde den 19 december ett beslut om en gasprisjusteringsmekanism (gaspristak).

Priset på kol i Europa har trots låga temperaturer sjunkit tillbaka betydligt de senaste veckorna till följd av välfyllda lager.

Även priset på utsläppsrätter har sjunkit. Den 18 december nåddes en överenskommelse i EU om EU ETS.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument nedan. 

Nu tar marknadsbrevet jul- och nyårsledigt. Nästa publicering är 18 januari 2023. Då, som vanligt, med en årskrönika över 2022.