Läget på de globala energimarknaderna - vecka 23 2019

Under de senaste två veckorna har oljepriserna sjunkit relativt kraftigt. Marknaden fortsätter att svänga mellan dels ökad geopolitisk spänning och ett minskande utbud å ena sidan och ett fortsatt handelskrig mellan USA och Kina. 

Samtidigt har en stärkt dollar under de senaste veckorna dämpat priserna något. Marknaden kommer sannolikt att svänga en del framöver, i avvaktan på OPEC-mötet i Wien den 25–26 juni då OPEC+ ska beslutade om hur den nuvarande produktionsminskningen ska hanteras. Samtidigt är det planerat att den amerikanska presidenten ska träffa Kinas president den 28–29 juni för att diskutera handelssituationen länderna emellan.

I Europa fortsätter lagren att växa tack vare ett stabilt utbud, även om de låga priserna har triggat bränslebyte i kraftproduktionen. De högra lagren nu bådar gott för den kommande uttagssäsongen. En eventuell försening av Nord Stream 2-ledningen samt eventuella svårigheter med att nå en överenskommelse mellan Gazprom och Naftogaz vad gäller ryska transitvolymer genom Ukraina kan dock ändra situationen snabbt. Det gör att premium mellan sommarpriset och vinterpriset fortsatt är stor.

Både naturgaspriserna, kolpriserna och utsläppsrättspriset fortsätter att ligga lågt i vad som av vissa analytiker kallar ett "race to the bottom". Kraftpriset på den kontinentaleuropeiska kraftmarknaden har sedan förra marknadsbrevets publicering sjunkit något, som lägst har priset enligt referenspriset EEX Phelix varit EUR35,36 per MWh och som högst EUR38,09 per MWh. Marginalerna för gasproducerad kraft har varit fortsatt goda.    

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.