Läget på de globala energimarknaderna – v. 13, 2023

Energipriserna har överlag sjunkit under de senaste två veckorna och den europeiska uppvärmningssäsongen går mot sitt slut.

Oljepriset har sjunkit kraftigt till följd av oroligheter i banksektorn. Det är
framför allt rörelser på den finansiella marknaden som har föranlett prisnedgången, medan den fysiska marknaden är relativt stabil.

Oljemarknaden är fortsatt avvaktande till hur rysk oljeexport kommer utveckla sig framöver och hur stark den kinesiska efterfrågan kommer att vara.

Priset på den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden har pressats nedåt och TTF stängde den 27 mars på EUR41,5 per MWh. TTF M+1 stängde den 20 mars på EUR39 per MWh vilket är lägsta prisnivå sedan sommaren 2021. De europeiska naturgaslagren var den 25 mars till 56 procent fyllda.

Sedan den 18 mars har Europa haft dagar av nettoinjiceringar i de europeiska naturgaslagren vilket indikerar att det finns marknadsaktörer som redan nu injicerar gas i lagren inför nästa uppvärmningssäsong.

Även det europeiska kolpriset och priset på utsläppsrätter har sjunkit sedan det förra marknadsbrevet.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.