Läget på de globala energimarknaderna – v. 15, 2023

Energipriserna har överlag stigit något under de senaste två veckorna, bland annat till följd av kallare väder i Europa och en minskad oro för att oroligheter i banksektorn ska leda till en finanskris.

Oljepriset har stigit efter en relativt kraftig minskning i mitten av mars. Prisuppgången är en direkt effekt av att OPEC+ nyligen beslutade att öka sin produktionsbegränsning från maj till omkring 1,6 miljoner fat per dag. Andra prishöjande faktorer är att de amerikanska kommersiella lagren har minskat för andra veckan i rad och att det råder begränsningar i oljeleveranserna från Irak.

Priset på den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden har gått upp något och TTF stängde den 10 april på EUR43,1 per MWh. De europeiska naturgaslagren var den 9 april fyllda till 56 procent och de europeiska naturgaslagren har under de senaste två veckorna både haft dagar av uttag och nettoinjicering.

Europa har sedan sista mars lämnat uppvärmningssäsongen och går därmed in i injiceringssäsong med högsta gaslagernivåerna på flera år. Även priserna på kol och utsläppsrätter har stigit något sedan förra marknadsbrevet. Kolpriset har dock sedermera sjunkit tillbaka något.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.