Läget på de globala energimarknaderna – v. 17, 2023

Energimarknaderna har varit relativt stabila under den gångna tvåveckorsperioden och balansen mellan utbud och efterfrågan stöds av att Europas går ur uppvärmningssäsongen.

Sedan det förra marknadsbrevets publicering den 12 april har oljepriset sjunkit något. Priset toppade vid stängning den 12 april på USD87 per fat och har sedermera rört sig ned mot USD82 per fat, som var stängningspriset den 24 april, med ett lägsta stängningspris den 20 april om drygt USD80 per fat.

Priset på den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden har gått ned sedan förra marknadsbrevets publicering. TTF M+1 stängde den 24 april på EUR39,63 per MWh vilket är det lägsta stängningspriset på en månad. De europeiska naturgaslagren är fortsatt höga för säsongen och var den 22 april fyllda till 57 procent, vilket kan jämföras med 56 procent vid förra marknadsbrevets publicering.

Utvecklingen på marknaderna för såväl kol som utsläppsrätter har varit relativt odramatisk under den senaste två veckorna. Det sjunkande priset på naturgas har också bidragit till sjunkande priser på utsläppsrätter. Priset på kol har dock sida stigit något sedan förra marknadsbrevet.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.