Läget på de globala energimarknaderna – v. 19, 2023

Det är fortsatt relativt lugnt på de europeiska energimarknaderna och priserna har övergripande sjunkit jämfört med förra marknadsbrevets publicering.

Överlag är de europeiska lagren välfyllda, vilket är ett gott tecken inför den kommande lageruppbyggnaden. Det kan dock komma att ändras i och med väderfenomenet El Niños eventuella framfart under sommaren, som kan innebära mycket varma temperaturer.

Sedan det förra marknadsbrevets publicering har oljepriset sjunkit med omkring USD5 per fat. Anledningen är framför allt osäkerhet kring den kinesiska efterfrågan.
Priset på den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden har gått ned sedan förra marknadsbrevets publicering och nådde i förra veckan lägsta prisnivå sedan juli 2021 då TTF M+1 stängde den 5 maj på EUR35,85 per MWh. Sedan dess har priset gått upp något och TTF M+1 stängde den 8 maj på EUR37,1 per MWh.

Priserna påverkas just nu av robust tillförsel av LNG till Europa och välfyllda lager. De europeiska naturgaslagren var den 8 maj till 62 procent fyllda.

Utvecklingen på marknaderna för såväl kol som utsläppsrätter har varit relativt odramatisk under den senaste två veckorna. Det sjunkande priset på naturgas har också bidragit till sjunkande priser på utsläppsrätter. Priset på kol har dock sida stigit något sedan förra marknadsbrevet.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.