Läget på de globala energimarknaderna – v. 21, 2023

Priserna på de europeiska energimarknaderna har fortsatt nedåt. Oljepriset har sjunkit något sedan det förra marknadsbrevets publicering, framför allt till följd av osäkerhet kring det amerikanska skuldtaket och fortsatt stora volymer oljeexport från Ryssland.

Priset på den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden har gått ned för sjätte veckan i rad. TTF M+1 stängde den 22 maj på EUR28,8 per MWh. De europeiska naturgaspriserna är nu relativt låga och förhållandevis normala, även jämfört med priset före Rysslands invasion av Ukraina. Priset påverkas av en för årstiden låg efterfrågan och höga lagernivåer. De europeiska naturgaslagren var den 21 maj till 66 procent fyllda.

Utvecklingen på marknaden för utsläppsrätter har varit tämligen odramatisk sedan senaste marknadsbrevet. Priset på kol har fortsatt nedåt och är nu nere på nivåer som inte setts sedan andra kvartalet 2021.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.