Läget på de globala energimarknaderna – v. 41, 2022

Under de senaste veckorna har priserna på naturgas och kol fortsatt nedåt och nått lägsta pris på flera månader. Besked om produktionsbegränsning från OPEC+ har påverkat oljepriset som stärkts.

Oljepriset har stigit med omkring USD10 per fat sedan marknadsbrevets förra publicering i slutet av september. Anledningen till den relativt stora prisökningen är framför allt att OPEC+ i förra veckan meddela att man kommer begränsa sin produktion från november med ytterligare 2 miljoner fat. Enligt OPEC+ beror detta på att man dels ser ett ökande utbudsöverskott framöver dels för att man vill bevara förmågan att snabbt kunna öka produktionen vid oväntade marknadsförändringar.

Det nordvästeuropeiska naturgaspriset är fortsatt volatilt och högt men har sedan förra marknadsbrevets publicering sjunkit till lägsta pris sedan i somras då TTF M+1 stängde den 10 oktober på EUR154,12 per MWh. De europeiska naturgaslagren är nu till 91 procent fyllda, att jämföra med 76 procent vid samma tidpunkt förra året.

Priset på kol har fortsatt nedåt efter minskande oro rörande marknadsbalans inför kommande vinter. Kolpriset är nu ner på den lägsta nivån på sju månader. Priset på utsläppsrätter har legat relativt stabilt strax under EUR70 per ton.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.

För Energimyndighetens löpande bedömning av det svenska energiförsörjningsläget till följd av kriget i Ukraina, se myndighetens lägesbilder över Sveriges energiläge