Läget på de globala energimarknaderna – v. 43, 2022

Under de senaste veckorna har priserna på naturgas och kol fortsatt nedåt till nya lägsta nivåer på flera månader. Priserna har påverkats av för årstiden milda temperaturer och välfyllda naturgaslager som pressat priset på naturgas, och därmed också påverkat priset på kol. Oljepriset och priset på utsläppsrätter har legat relativt stabilt.

Oljepriset har varit relativt stabilt under de senaste två veckorna. Överlag
pendlar priset mellan å ena sidan en förväntad lägre oljeefterfrågan till
följd av den ekonomiska utvecklingen och å andra sidan ytterligare
produktionsbegränsningar från OPEC+ samt minskande exportvolymer
från Ryssland i och med det annalkande ikraftträdandet av europeiska
sanktioner mot import av rysk olja som sker i december.

Det nordvästeuropeiska naturgaspriset TTF har sjunkit till lägsta nivå
sedan i juni. TTF M+1 stängde den 24 oktober på EUR99,17 per MWh.
Priserna påverkas nu mycket av de för årstiden milda temperaturerna som
dämpar efterfrågan, välfyllda europeiska gaslager och därmed begränsad
möjlighet att ta in mer gas i lager såväl som god tillgång på LNG. De
europeiska naturgaslagren är nu till 94 procent fyllda, att jämföra med 77
procent vid samma tidpunkt förra året.

Kort efter publicering av det senaste marknadsbrevet steg priserna på kol
kraftigt som reaktion på en strejk bland hamnarbetare i Sydafrika men
priserna har sedan dess fallit tillbaka.

Priser på utsläppsrätter har legat relativt stabila, något som kan bero på att
marknaden inväntar den politiska processen kring RePowerEU-paketet.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.

För Energimyndighetens löpande bedömning av det svenska energiförsörjningsläget till följd av kriget i Ukraina, se myndighetens lägesbilder över Sveriges energiläge