Läget på de globala energimarknaderna – v. 9, 2023

Drygt ett år har gått sedan Ryssland invaderade Ukraina och mycket har förändrats sedan dess för Energieuropa. Det mest slående kanske är hur Europa har lyckats klara av ett år med begränsad tillgång till sin vanligtvis främsta energileverantör.

Europa har klarat av flera vintermånader utan behov av tvingande ransonering av vare sig naturgas, el eller drivmedel och priserna på naturgas har sjunkit kraftigt sedan sensommarens rekordnotering. Man bör dock komma ihåg att vintern hittills har varit mild och att Europa har haft tillgång till rysk olja fram till nyligen, då sanktioner mot råolja och oljeprodukter trädde ikraft (5 december respektive 5 februari).

Kriget i Ukraina fortsätter och för de europeiska energimarknaderna ter sig de nya förutsättningarna alltmer som det nya normala; mer LNG krävs för att hålla produktiviteten i industrin uppe och för att värma och belysa europeiska hem, nya handelsmönster för olja innebär längre transporttider och därmed högre transportrelaterade kostnader, det ryska kolet har ersatts av en ökad import från framför allt Sydafrika och Colombia och svenska elanvändare har blivit mer uppmärksammade på kopplingen mellan den svenska elmarknaden och de fossila världsmarknaderna. Försörjningstrygghet inom energi och tillgänglig energi för alla har hamnat i fokus, sannolikt för en lång tid framöver.

Priset på olja har gått ned något sedan förra marknadsbrevet och varierar runt USD83 per fat just nu. Priset påverkas bland annat av Kinas efterfråga, utvecklingen i inflationen och Rysslands exportstrategi.

Priset på naturgas fortsätter att gå ner, TTF M+1 stängde den 27 februari på EUR47,3 per MWh och dagens prisnivå, under EUR50 per MWh, är den lägsta sedan kriget startade och sedan slutet av sommaren 2021.

Även det europeiska kolpriset har sjunkit under 2023 till följd av välfyllda lager, förutom under en köldknäpp i januari.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.