Läget på de globala energimarknaderna – v.47, 2022

Under de senaste veckorna har priserna på naturgas och kol gått upp till följd av bland annat kallare temperaturer medan priserna på olja och utsläppsrätter pressats. EU-kommissionen presenterade i veckan ett förslag på pristak på naturgas och G7-länderna väntas i dagarna meddela ytterligare information om det pristak på olja som man tidigare enats om.

Oljepriset har sjunkit med omkring USD7 per fat (stängningspriset den 22/11) jämfört med stängningspriset vid förra marknadsbrevets publicering och ligger nu under USD90 per fat. Anledningen till prisnedgången är bland annat en något lägre förväntad efterfrågetillväxt under 2023.

Priserna på den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden har sedan förra marknadsbrevet publicering gått upp. TTF M+1 stängde den 22 november på EUR119,64 per MWh till följd av kallare temperaturer. Ett uttalande från ryska Gazprom i tisdags om eventuellt stoppade transitvolymer har också påverkat priserna och TTF M+1 stängde den 23 november på EUR129,62 per MWh.

Efter några månader av sjunkande kolpriser har dessa under den senaste veckan gått upp med mer än 25 procent på grund av förväntningar om kallare väder samt logistikproblem i viktiga kolexporthamnar i Sydafrika och Colombia.

Den 10 november röstade EU-parlamentet för att finansiera REPowerEUpaketet genom att tidigarelägga auktionering av utsläppsrätter. Utfallet av omröstningen var förväntad och hade ingen större påverkan på utsläppsrättspriserna som varierat i spannet 72–76 EUR per ton.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.

För Energimyndighetens löpande bedömning av det svenska energiförsörjningsläget till följd av kriget i Ukraina, se myndighetens lägesbilder över Sveriges energiläge