Läget på de globala energimarknaderna – v. 49, 2022

Under de senaste veckorna har priserna på naturgas, kol och utsläppsrätter gått upp till följd av bland annat kallare temperaturer. Oljepriset har generellt sjunkit bland annat till följd av det nya pristaket på olja.

Oljepriset har generellt sjunkit, bortsett från en pristopp vid månadsskiftet. På nedåtsidan ligger fortsatt en oro över den höga inflationen och svaga ekonomiska siffror från Kina. Det nya pristaket som introducerades av G7-länderna och EU i slutet av förra veckan bidrog också till att priset gick ned något eftersom nivån på pristaket anses vara relativt generöst.

Priserna på den nordvästeuropeiska naturgasmarknaden har gått upp och TTF M+1 stängde den 5 december på EUR134,7 per MWh. De europeiska naturgaslagren är fortsatt välfyllda men Europa har börjat göra uttag från lagren och fyllnadsgraden är nu på 91 procent.

Kolpriset i Europa har stigit med mer än 10 procent, något som kopplas till kallare väder, högre gaspriser samt låg europeisk vindkraftsproduktion.

Priset på utsläppsrätter i EU:s handelssystem ETS har stigit med mer än 18 procent de senaste två veckorna till följd av kallare väder och relativt låg produktion av vindkraft vilket ökar efterfrågan på fossil elproduktion och därmed också på utsläppsrätter.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.

För Energimyndighetens löpande bedömning av det svenska energiförsörjningsläget till följd av kriget i Ukraina, se myndighetens lägesbilder över Sveriges energiläge