Läget på de globala energimarknaderna v 43, 2019

Oljemarknaden har varit relativt lugn de senaste veckorna. En attack mot en iransk oljetanker och att amerikanska trupper lämnar Syrien ökar risken för konflikter i regionen. Men det har vägts upp av en ökad oro över tillståndet i den globala ekonomin och ytterligare sänkta prognoser över den ekonomiska tillväxten.

Oljemarknaden har varit relativt lugnt under de senaste veckorna, en attack mot en iransk oljetanker samt det faktum att amerikanska trupper lämnar Syrien och därmed ytterligare ökar risken för konflikter i regionen, har vägts upp av en ökad oro över tillståndet i den globala ekonomin och av ytterligare sänkta prognoser över den ekonomiska tillväxten.

Situationen på den nordväst europeiska gasmarknaden har inte ändrats nämnvärt; priserna är fortsatt låga och de europeiska lagren är så gott som fulla när vi går in i uttagssäsong.

Kraftproduktionsmarginalerna för gas och kol har varit relativt stabila under de senaste veckorna. Priset på utsläppsrätter har stärkts något i en ökad förväntan på ett Brexit-avtal. När marknadsbrevet publiceras har det brittiska parlamentet ännu inte röstat igenom det senaste avtal som Storbritannien och EU har förhandlat fram, och marknaden kommer sannolikt vara volatil under den närmaste tiden innan det blir helt klart kring Brexit.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.