Läget på de globala energimarknaderna, v. 39 2019

Det har varit två händelserika veckor på de globala energimarknaderna; det kanske mest omtalade är attackerna mot ett oljefält och en oljeprocessanläggning i Saudiarabien som initialt tog bort 5 procent av det globala oljeutbudet i ett svep. Följ vår bevakning av de globala energimarknaderna i veckans lägesrapport.

Priserna steg initialt relativt kraftigt, men har sedan dess sjunkit till jämförbara nivåer med innan händelsen ägde rum. Det kan dock vara för tidigt för marknaden att slappna av ännu.

Även de europeiska gasmarknaderna har påverkats av flera större händelser, bland annat oro för franskt kärnkraftsavbrott och minskad exportkapacitet från Ryssland till Europa i och med ett nytt beslut från EU-domstolen. Händelserna har främst påverkat höstens och vinterns kontrakt, även om day ahead-priserna och stärkts något.

Priserna på den kontinentaleuropeiska kraftmarknaden har sedan förra marknadsbrevets publicering sjunkit något från omkring EUR44 per MWh till strax under EUR42 per MWh. Marginalerna har fortsatt varit mest fördelaktiga för gasproducerad kraft, även om gaspriserna stärkts något under perioden.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.