Läget på de globala energimarknaderna vecka 41 2019

Oljemarknaderna har under de senaste veckorna lugnat sig efter den tillfälliga prishöjningen efter attackerna mot oljeinfrastruktur i Saudiarabien. Priserna pressas av det pågående handelskriget mellan USA och Kina samt en oro över det globala ekominska läget.

De europeiska gasmarknaderna, inklusive den nordvästra gasmarknaden, är fortsatt välförsörjd med höga nästintill fulla lager och låga spotpriser på TTF. Stark contango råder, det vill säga priset idag är mycket rabatterat jämfört med leveranser Q1 2020 och sommaren 2020. Vinterns marknadssituation ser fortsatt välförsörjd nu, dock med osäkerhet kring transitavtalet mellan Ryssland och Ukraina som adderar en riskpremium ju närmre årssiktet vi kommer.

De relativt låga kol- och gaspriserna har sänkt priset på utsläppsrätter till dess lägsta nivå på sex månader. Fortsatt oro över Brexit-situationen är också ett faktum och vad som kommer hända med de utsläppsrätter som finns i Storbritannien om landet lämnar EU utan ett avtal.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.