Läget på de globala energimarknaderna, v. 37 2019

De globala oljepriserna har fortsatt att svänga relativt kraftigt under de gångna veckorna. Framför allt påverkas priserna av handelskonflikten mellan USA och Kina som, utöver att direkt påverka priset på olja genom att Kina i början av september införde en tull på amerikansk oljeimport, generellt verkar dämpande på de flesta marknader just nu.

Naturgaspriserna i Europa är fortsatt låga, även om rörledningsimporten har varit låg under september, med stora minskningar från både Norge och Ryssland. Risken för att de totala lagren fylls innan oktober är fortsatt överhängande.

Ett lagförslag som förbjuder ett avtalslöst Brexit röstades i förra veckan igenom i det brittiska parlamentet. Det har lugnat marknaden för utsläppsrätter något, men väger fortfarande på priserna.

Rapporten i sin helhet hittar du under Dokument.