Nuläget på elmarknaden, april 2022

Systempriset på den nordiska elbörsen, sjönk från nästan 145 EUR/MWh i mars till närmare 134 EUR/MWh under april år 2022.

Det genomsnittliga systempriset uppgick till närmare 134 EUR/MWh under april, en minskning från nästan 145 EUR/MWh under mars månad. Det genomsnittliga månadspriset i SE3 under april månad uppgick till drygt 86 EUR/MWh vilket innebar en betydande minskning jämfört med genomsnittspriset under föregående månad.

Sammantaget förklaras prisutvecklingen under april jämfört med prisnivån under mars månad med en lägre efterfrågan i Norden samt lägre gas- och kolpriser vilket kompenserar för en försvagad hydrologisk balans.

I SE1 och SE2 uppgick den totala uppskattade kostnaden för en villa med elvärme med rörligt elavtal till drygt 3 000 kr i mars, medan motsvarande kostnad i SE3 och SE4 låg på mellan 6 000–7 000 kr.