Nuläget på elmarknaden, augusti 2022

Det genomsnittliga systempriset uppgick till 223 EUR/MWh under augusti, en ökning med 129 EUR/MWh jämfört med juli.

Priserna ökade i alla elområden i Sverige förutom elområde 1 där priserna sjönk med 4 EUR/MWh. Prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige är fortsatt stora.

Figur 1: Månadsmedelpris för SE1–SE4 samt Nord Pool systempris i juni–augusti 2022, EUR/MWh

Figur 1 Månadsmedelpris för SE1,SE4 samt Nord Pool systempris i juni till augusti 2022, EURMWh.pngKälla: SKM Market Predictor, Nord Pool. Klicka på bilden för större version.

Sammantaget förklaras prisutvecklingen under augusti i de svenska elområdena jämfört med prisnivån under juli månad av högre fossilbränslepriser, försvagad hydrologisk balans, lägre vindkraftsproduktion och en ökad elanvändningen.