Nuläget på elmarknaden, december 2022

Det genomsnittliga priset för SE3 var 246 EUR/MWh under december, en ökning med 126 EUR/MWh jämfört med november. I elområde 4 ökade priset med närmare 124 EUR/MWh till 248 EUR/MWh. I norra Sverige blev priset för december 188 EUR/MWh vilket är det högsta månadspriset som noterats.

Prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige var stora under december med till exempel 60 EUR/MWh skillnad mellan SE1 och SE4. Systempriset för december var 223 EUR/MWh, vilket är 114 EUR/MWh högre än under november.

De höga elpriserna under första halvan av december kan förklaras av att isläggning skett på älvarna, vissa problem med isbildning på vindkraftverken tillsammans med låg vind samt att Oskarshamns reaktor 3 var avställd under nio dagar vilket begränsade produktionskapaciteten ytterligare. Samtidigt var temperaturen lägre i december än föregående månad vilket ökar elbehovet för uppvärmning.

Efter den höga starten så sjönk elpriserna, för att i slutet av månaden till och med vara negativa under vissa timmar.

Månadsmedelpris för SE1–SE4 samt Nord Pool systempris i oktober–december 2022, EUR/MWh

Månadsmedelpris för SE1–SE4 samt Nord Pool systempris i oktober–december 2022, EUR/MWh