Nuläget på elmarknaden, maj 2022

Systempriset på den nordiska elbörsen, sjönk från nästan 134 EUR/MWh i april till närmare 114 EUR/MWh under maj år 2022.

Det genomsnittliga systempriset uppgick till närmare 114 EUR/MWh under maj, en minskning från nästan 134 EUR/MWh under april månad. Det genomsnittliga månadspriset i SE3 under maj månad uppgick till drygt 98 EUR/MWh vilket innebar en ökning jämfört med genomsnittspriset under föregående månad.

Sammantaget förklaras prisutvecklingen under maj i de svenska elområdena jämfört med prisnivån under april månad med en marginellt försvagad hydrologisk balans i Norden samt en lägre tillgänglighet i den svenska och finska kärnkraften. Det sistnämnda berodde på att vissa reaktorer låg nere på grund av årliga revisioner. Prisuppgången under maj motverkades av en lägre efterfrågan samt en något högre vindkraftsproduktion.

Utvecklingen av bränsle- och CO2-priserna har gått åt olika håll. Medan gaspriset var lägre i maj jämfört med april ökade kol- och utsläppsrättspriset något. Priskonsekvensen är således något oklar.

En orsak till att systempriset, till skillnad från utvecklingen i Sverige, Finland och Danmark, sjönk i maj jämfört med april berodde på att Norge (NO2) delvis marknadskopplades mot Storbritannien där elpriserna var lägre än i Tyskland. Det sistnämnda berodde i sin tur bland annat på att gaspriserna var lägre i Storbritannien än i Tyskland.  

I SE1 och SE2 uppgick den totala uppskattade kostnaden för en villa med elvärme med rörligt elavtal till ca 3 000 kr i april, medan motsvarande kostnad i SE3 och SE4 låg på mellan 3900–4500 kr.